Forsikringer i Triv

Triv har forsikringsavtaler som dekker alle oppdragene som blir bestilt via
vår plattform. Alle oppdrag som er registrert på vår tjeneste har ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring.

> Les mer

Som kunde er du dekket av følgende forsikringer:

Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som medhjelper kan påføre deg gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført deg som kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at medhjelper har utført. Saken må anmeldes til Politiet før saken kan meldes inn som en forsikringssak. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Ulykkesforsikring som dekker medhjelperen i tilfelle en ulykke skulle skje mens de utfører oppdraget.

Det er forsikringsavtalen og vilkårenes bestemmelser som gjelder i forhold til hva som dekkes, hva som ikke dekkes og andre bestemmelser. I forsikringsavtalene er det angitt en egenandel. Denne gjelder ikke deg som kunde, da det er en egenandel medhjelper/Plusstid Hjem AS må betale etter at du som kunde har fått godkjent en skade og fått utbetalt din erstatning. Det er viktig at man setter seg inn i forsikringsvilkårene.

Hvordan melder jeg skade?

Det er viktig at du er tidlig ute med å melde skade, og at du dokumenterer skaden best mulig.

Ta bilder og legg disse ved skademeldingen. Dette gjør det enklere for oss å ta henvendelsen videre til IF. Hvis skaden bør besiktiges er det viktig at man tar kontakt raskt og ikke rydder eller endrer på forhold på skadestedet. Man må imidlertid iverksette de tiltak som er nødvendig for å unngå skade eller at skadeomfanget økes.

Skader meldes av deg til oss i Triv. Det er en stor fordel om en skade meldes «straks og uten ugrunnet opphold», og vi ber deg kontakte oss senest innen 2 dager slik at vi kan løse problemet så snart som mulig. Det er viktig at man ved melding av skade oppgir følgende:

  • Navn på den som har bestilt rengjøringen, samt telefonnummer og e-post.
  • Hva er skadet: Kort beskrivelse
  • Hva antar man er skadeårsaken: Kort beskrivelse

Fyll ut skjemaet under for å melde skade


Lurer du på noe?

Sjekk ut vår FAQ eller kontakt oss på e-post til contact@triv.no. Vi hjelper deg gjerne!

Renholder har ikke lov til å utføre oppdrag i en annen kommune enn renholderen selv bor i. Vi følger opp dette og rutiner er opprettet for skriftlig dokumentasjon for at regelverket skal etterfølges.

+