Triv og smitteverntiltak

Triv har iverksatt en rekke tiltak for bidra til å hindre smittespredning.

Vi i Triv vil forsikre deg om at de nye retningslinjene påvirker våre rutiner for smittevern. I tillegg til våre eksisterende rutiner som er utarbeidet i forbindelse med Covid-19, har vi i lys av de nye retningslinjene utformet strengere tiltak slik at du som kunde skal føle deg trygg.

1. Triv innfører strengere krav om at renholder og kunde skal være i forskjellige rom under rengjøringen. Det er ikke under noen omstendigheter lov til å være i samme rom. Hvis det ikke er mulig å følge disse kravene har renholder og kunde rett til å avlyse oppdraget. Vi anbefaler på det sterkeste at husholdningen ikke er tilstede under rengjøring for å begrense mulighet for smitte.
2. Hvis en kunde er hjemme under oppdraget SKAL rengjører benytte seg av munnbind. Triv har satt et krav om å ikke oppholde seg i samme rom.
3. Hvis det er problematisk å få tak i munnbind kan rengjører kontakte Triv, slik at Triv kan sørge for at renholder har det utstyret som er anbefalt og/eller vedtatt.

Våre renholdere benytter seg av disse rutinene ved oppdrag hos kunde:

  1. God  hånd- og hostehygiene, samt forsterket renhold.
  2. Bruk av munnbind hvis kunde er hjemme. 
  3. Økt fysisk avstand ved personer man møter i oppgang, kollektivtransport og lignende. 
  4. Ekstra grundig renhold på “utlånt” utstyr fra kunde. Fks støvsuger, bøtter.  

Våre anbefalinger til kunder:

  1. Hvis mulig, prøv å unngå tilværelse der renholder utfører arbeid. 
  2. Hvis hjemme, skal det opprettholdes minimum 2 meter avstand mellom kunde og renholder. 
  3. Hvis hjemme og det ikke er mulig å opprettholde 2 meter avstand ønsker vi at også kunde skal benytte seg av munnbind. 

Tiltak er blitt gjort for å holde renholder oppdatert på råd og smitteverntiltak fra FHI, samt rutiner for å sørge for at renholder opprettholder dette. 

Triv er forberedt til å være tilgjengelig for smitteoppsporingteam og bidra med relevant informasjon for å avklare eventuelle nærkontakter til den smittede, herunder hos kunder. 

Renholdere som har oppholdt seg i utlandet skal følge de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Regelverk, anbefalinger og retningslinjer.oppdateres fortløpende, vi anbefaler derfor våre renholdere, kunder og ansatte til å følge med her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

 

Renholder har ikke lov til å utføre oppdrag i en annen kommune enn renholderen selv bor i. Vi følger opp dette og rutiner er opprettet for skriftlig dokumentasjon for at regelverket skal etterfølges.

+