Kundevilkår

Gjeldende fra: 11 september 2019


Triv er en nettbasert løsning for leveranse av tjenester i hjemmet. Tjenesten leveres av Triv AS med deg som kunde og oss som leverandør. Vi benytter oss av våre forhåndsgodkjente samarbeidspartnere for selve tjenesteutførelsen.

Nedenfor følger våre standardvilkår. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. For våre allerede etablerte kundeforhold vil endringene tre i kraft innen 30 dager.

1. Ordrebekreftelse og kansellering

Gjennom vår bestillingsløsning kan du selv velge tidspunkt, omfang og hyppighet av tjenestene. Vi vil deretter gi deg en snarlig tilbakemelding på om vi kan levere tjenestene du ønsker. Dersom vi kan levere tjenestene du har bestilt vil du motta en ordrebekreftelse til epostadressen du har registrert i din brukerkonto. Ordrebekreftelsen inneholder informasjon om pris, betalingsbetingelser og om tjenesten (omfang, tidspunkt og hyppighet).

2. Angrerett og avbestilling

Du kan kostnadsfritt avbestille innen 48 timer før avtalt oppstartstidspunkt. Dersom du avbestiller tjenesten på et senere tidspunkt vil vi belaste deg et avbestillingsgebyr på 100% av prisen for det enkelte tilfellet.

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett fra det tidspunktet du har mottatt ordrebekreftelse fra oss. Du kan imidlertid ikke benytte deg av angreretten etter oppstart av tjenesten.

Du kan benytte deg av angreretten ved å avbestille tjenesten i din brukerkonto, ved å sende en epost til kontakt@triv.no.

3. Betalingsbetingelser

Prisene er oppgitt i bestillingsløsningen på våre nettsider. Vi benytter betalingstjenesten Stripe til å gjennomføre betalingen (Vilkår og betingelser). Du kan betale med vanlig debetkort eller kredittkort (VISA og Mastercard).

Ved gjennomføring av bestilling godtar du at vi belaster ditt betalingskort i etterkant av utført oppdrag. Dersom du bestiller regelmessige tjenester vil vi fortsette å håndtere betalingen i etterkant av oppdragene frem til du velger å avslutte tjenesten.

Prisen beregnes basert på antall timer bestilt, eventuelle ekstratjenester og valgt ukedag. Prisen kan dermed variere fra kjøp til kjøp basert på dine valg.

4. Gjør hjemmet ditt klar før vi kommer

Du plikter å besørge at hjemmet ditt er ryddig og klargjort for at vi kan utføre de tjenestene du har bestilt. Ved bestilling av rengjøring skal du fjerne løse gjenstander på gulvet, inkludert klær og leker. Kopper og kar skal settes i oppvaskmaskinen eller i skap. Gjenstander som er skjøre eller lett kan komme til skade må fjernes. Tilbyderen kan forlate stedet uten å gjøre rent dersom du ikke har oppfylt ovennevnte krav til rydding.

Du plikter å besørge at følgende utstyr er tilgjengelig for tilbyderen når han/hun ankommer:

 • Vaskebøtte
 • Kluter
 • Mopp/langkost
 • Støvsuger og støvsugerposer
 • Egnede rengjøringsmidler

Vi kan for øvrig kunne gi deg råd og veiledning mht. hva slags type utstyr det forventes at du har tilgjengelig. Du plikter å være til stedet på avtalt tidspunkt for å ta imot våre tjenestetilbydere med mindre annet er avtalt ved bestilling og bekreftet i ordrebekreftelsen.

5. Dine plikter ved bruk av plattformen

Ved å registrere deg som bruker bekrefter du at du er den personen du utgir deg for å være og at du er over 18 år. Det er ikke tillatt å registrere seg under en annens navn.

6. Reklamasjoner og klager

Dersom du er misfornøyd med tjenestene vi har levert er du velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice ved å fylle ut vårt klageskjema. Reklamasjoner må sendes til oss innen rimelig tid etter at tjenesten er utført, og senest innen 48 timer.

Dersom tjenesten er uteblitt, forsinket eller om det var mangler ved hvordan tjenesten ble utført har du rett på retting i form av at vi leverer deg tjenesten på nytt uten ekstra kostnad. Vi kan også gi deg prisavslag eller refundere hele beløpet du har betalt. Vi vil gjøre vårt beste for å komme frem til en løsning som du vil bli fornøyd med.

Alle våre tilbydere er forsikret dersom det skulle oppstå skader på dine eiendeler.

Du har også mulighet til å klage til Forbrukerrådet, se forbrukerradet.no/klageguide.

7. Personopplyninger

For å levere deg tjenestene du bestiller gjennom vår nettside behandler vi personopplysninger om deg, slik som navn, adresse og betalingsopplysninger. Alle dine personopplysninger blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring.

8. Kontakt

Triv AS, org nr. 922 810 699

Pilestredet 17, 0164 Oslo
Telefon: 220 62 793
kontakt@triv.no

Vilkår for tilbydere av tjenester

Gjeldende fra: 29 januar 2019


1. Bakgrunn

Triv er en nettbasert plattform som legger til rette for at du som en uavhengig tilbyder av tjenester på en enkel, trygg og effektiv måte kan tilby dine tjenester i private hjem. Tjenesten er levert av Triv AS (også referert til som «vi» og «oss» i det følgende).

Disse brukervilkårene regulerer dine rettigheter og plikter som tilbyder.

Ved å registrere deg i Triv har du akseptert disse vilkårene og bekreftet at du har fullmakt til å representere selskapet som du har oppført som tilbyder i Tjenesten. Dersom du er uenig i noen av vilkårene ber vi om at du umiddelbart avregistrerer deg som tilbyder i Triv.

Triv er under kontinuerlig utvikling og forbedring og vil kunne inneholde feil og mangler. Det er forventet at du som tilbyder bidrar til å forbedre plattformen ved å svare på regelmessige spørreundersøkelser fra oss.

2. Dine forpliktelser

Krav om registrert foretak: Vi aksepterer kun tilbydere som er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene (f.eks. enkeltpersonforetak eller aksjeselskap)

Skatter og avgifter: Dersom du er avgiftspliktig (dvs. omsetning som overstiger gjeldende omsetningsgrense) skal du være registrert i merverdiavgiftregistere. Som tilbyder skal du følge alle rapporteringsforpliktelser relatert til skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter. Vi har rett til å rapportere din omsetning fra Triv til skattemyndighetene, uavhengig av om vi er lovpålagt å gjøre dette eller ikke.

Krav om ansettelse og kvalifikasjonsprogram: Alle personer som jobber på vegne av tilbyderen må ha gjennomført vårt obligatoriske kvalifikasjonsprogram. Tilbyder må ha legitimasjon og bevis på gjennomført kvalifikasjonsprogram for alle ansatte. Det er kun personer som er ansatt i tilbyders foretak som kan brukes til å utføre tjenestene som bestilles gjennom Triv.

Alle ansatte skal være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Tilbyder skal ha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige å tilby renholdstjenester. Tilbyder må ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet i henhold til forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter (FOR-2012-05-08-408). For øvrig skal tilbyder overholde alle gjeldende lover og regler ved sin utøvelse av renholdstjenester i tilknytning til Triv.

Tilbyder og dets personell er ikke ansatt, innleid eller på annen måte engasjert av Triv AS.

Tilbyder har rett til å tilby og utføre tjenester også utenfor Triv.

Tilbyder samtykker i å ikke overta kundeforhold utenfor Triv i minst 6 måneder etter at et kundeabonnement er avsluttet med Triv.

3. Endringer

Triv er en plattform som vil være under kontinuerlig utvikling. Vi vil derfor fra tid til annen endre, avslutte og legge til funksjonalitet.

På grunn av endringer i funksjonalitet, rettslig rammeverk, marked eller vår virksomhet, vil vi kunne ha behov for å justere disse vilkårene. Vi vil varsle om alle endringer, slik at du kan velge å akseptere de nye vilkårene. Fortsatt bruk av Triv etter slikt varsel anses som aksept av de nye vilkårene.

4. Personvern

For å tilby dine tjenester gjennom Triv er det obligatorisk å ha en tilbyderkonto. Ved å registrere deg og opprette en tilbyderkonto bekrefter du at alle opplysningene er korrekte. Ved endringer skal du umiddelbart oppdatere kontoen slik at opplysningene til enhver tid er korrekte. Det er ikke tillatt å registrere tilbyder med opplysninger som tilhører andre.

Du er ansvarlig for alle opplysningene som du laster opp i Triv og er behandlingsansvarlig på vegne av dine ansatte og eventuelt andre personer du har registrert opplysninger om. Opplysningene du laster opp i Triv vil bli behandlet i henhold til særskilt databehandleravtale mellom deg og Triv AS.

Ved avregistrering, vil alle opplysninger slettes med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene (f.eks. etter bokføringsloven). Se våre personvernvilkår for nærmere informasjon.

5. Bestilling og utførelse av renholdstjenester

Brukerne velger selv å bestille tjenester etter behov. Tilbyder er innforstått med at Triv ikke kan garantere at du mottar tilbud om oppdrag.

Triv vil koble deg opp med brukere som passer for deg med tanke på tid, sted og omfang av oppgavene. Når du mottar en forespørsel fra en bruker kan du selv velge om du vil akseptere oppdraget eller ikke. Når du har akseptert oppdraget har du en bindende avtale med brukeren.

Hvis du likevel ikke kan gjennomføre oppdraget må du ta umiddelbart kontakt med oss. Vi vil ta kontakt med bruker for å finne ny tilbyder eller avtale et nytt tidspunkt for oppdrag med deg.

6. Krav til brukerne

Vi stiller krav om at brukerne besørger at hjemmet er ryddig og klart for oppdraget når du kommer. Brukerne er informert om at tilbyderen kan forlate stedet uten å fullføre oppdraget dersom brukerne ikke oppfyller kravene til rydding. For renholdsoppdrag stiller vi videre krav om at brukerne besørger at følgende utstyr er tilgjengelig når du kommer:

 • Vaskebøtte
 • Kluter
 • Mopp/langkost
 • Støvsuger
 • Egnede rengjøringsmidler

Vi garanterer imidlertid ikke for at alle brukerne etterlever våre krav.

Vi orienterer brukerne om at tilbyderne vil kunne gi råd og veiledning mht. hva slags type utstyr det forventes at bruker har tilgjengelig. Vi oppfordrer derfor tilbyderne til å gi slike råd der hvor det er relevant og naturlig.

Brukerne plikter å være til stedet på avtalt tidspunkt for å ta imot tilbyderen om ikke annet avtales direkte mellom bruker og tilbyder.

7. Kommunikasjon

Tilbyder kommuniserer direkte med bruker om. Vi har ikke ansvar for informasjon som blir kommunisert mellom tilbyder og bruker.

Vi vil kunne sende tilbyder e-post og tekstmeldinger med informasjon knyttet til tjenestene, f.eks. bestillingsbekreftelser og meldinger om innkommende henvendelser fra brukerne.

8. Pris og betaling

Avtalt pris fremkommer i forespørselen fra brukeren som du kan velge å akseptere eller ikke. Betaling skjer til ditt oppgitte kontonummer.

9. Kundeservice

Vi vil ha kundeservice som vil være tilgjengelig for å besvare spørsmål og andre henvendelser fra tilbyderne og brukerne.

For å kunne forbedre oss er vi også alltid opptatt av å få tilbakemelding fra tilbydere, og tilbyder oppfordres til å ta kontakt med oss om forbedringer eller endringsforslag, men da gjennom angitte kommunikasjonskanaler.

9. Ansvar

Tilbydere har ansvaret for alle forhold knyttet til utføringen av de bestilte tjenestene, herunder manglende oppmøte og forsinkelser, mangler ved tjenesten, skader og tyveri.

10. Forsikring

Tilbyder er forsikret gjennom If Skadeforsikring for Ulykke og Ansvar. Denne forsikringen kommer kun til anvendelse på avtaler som inngås gjennom Triv. Forsikringen dekker kun skader over kr. 10 000. Vi vil normalt dekke egenandelen og skader under kr. 10 000. Vi tar imidlertid forbehold om å nekte å dekke dekning av skader ved gjentagende eller særlig grove tilfeller.

11. Mislighold

Ved vesentlig mislighold av disse vilkårene kan du miste retten til å tilby dine tjenester gjennom Triv. Vesentlig mislighold innebærer blant annet gjentagende tilfeller av manglende oppmøte, forsinkelser, skader eller tyveri.

12. Tvister

Dersom det oppstår uenigheter som vi ikke klarer å løse på en minnelig måte skal saken løses ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett.

Personvernvilkår

Gjeldende fra: 28 november 2019


Trivs behandling av personopplysninger

Triv AS (Pilestredet 17, 0164 Oslo) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, og vi lover å behandle dem på en sikker måte.

Rammene for vår behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger for å kunne levere tjenester til kundene våre i henhold til avtale. Personopplysningene omfatter navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, egenskaper til bolig, beskrivelse av renholdsoppdrag og opplysninger som er nødvendig for at renholder skal få tilgang til boligen (alarm, dørkode etc) og kundens kommunikasjon med oss.

I tillegg kan du velge å motta informasjon, eksklusive nyhetsbrev og tilbud fra Triv på e-post, via Triv-app eller per SMS.

Videre kan behandling av personopplysninger bygge på at vi har en legitim interesse i en type bruk som vi antar at du synes er akseptabel blant annet på bakgrunn av din kontakt med oss. Det er aktuelt i disse tilfellene:

 • Dersom du deltar i en konkurranse eller kampanje, kan vi lagre kontaktinformasjonen din midlertidig for å la deg delta og kontakte deg dersom du vinner eller oppnår andre fordeler direkte knyttet til deltagelsen. Vår interesse i behandlingen er markedsføring av våre produkter.
 • Dersom du henvender deg til oss, for eksempel med spørsmål eller innspill, kan vi behandle ditt navn, kontaktinfo og opplysninger i henvendelsen så langt det er nødvendig for å behandle henvendelsen din. Vår interesse i behandlingen er kundepleie og forbedring av produkter og markedsføring.
 • Dersom du har samtykket til å motta informasjon, tilbud eller nyhetsbrev, vil vi kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser for å drive markedsføring som oppleves relevant av mottakerne.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden for å gi deg en bedre opplevelse, analysere nettstedstrafikk, persontilpasse innhold og levere reklamer basert på din interesser.

Ditt personvern

Nettsteder du besøker kan komme til å lagre eller innhente informasjon om nettleseren din, for det meste i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen kan handle om deg, dine preferanser og enheten du bruker, eller brukes for å få nettstedet til å fungere slik du forventer. Informasjonen vil normalt ikke identifisere deg direkte, men brukes til å gi deg en mer personlig tilpasset internettopplevelse. Du kan velge å blokkere noen typer informasjonskapsler. Klikk på de forskjellige kategorioverskriftene for å finne ut mer, og for å endre standardinnstillingene. Du bør imidlertid være klar over at det å blokkere visse informasjonskapsler kan påvirke brukeropplevelsen på nettstedet og hvilke tjenester vi er i stand til å tilby deg. Denne nettsidens Cookie Preference Center vil vises igjen 30 dager etter at du har angitt og lagret cookie-innstillingene dine. Dersom du ønsker å endre cookie-innstillingene i mellomtiden, så må du gjøre det i nettleserinnstillingene.

Informasjonskapsler som er nødvendige

Disse informasjonskapslene trengs for at nettstedet skal fungere, og de kan ikke deaktiveres i våre systemer. De brukes normalt bare når du utfører visse handlinger som medfører en tjenesteforespørsel, for eksempel når du angir personverninnstillinger, logger på eller fyller ut skjemaer. Du kan be nettleseren blokkere eller varsle deg om slike informasjonskapsler, men da kan det være at visse deler av nettstedet ikke fungerer.

Informasjonskapsler som benyttes
Kategorier Informasjonskapsler

Triv

Disse informasjonskapslene er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester gjennom vår nettside og for å kunne benytte dens funksjoner, for eksempel innlogging til sikre områder.

appVersion
authToken
externalTranslations
fpv
godmode
locale
logged_in
mobileApp
mtr_conversion_state
_mtruid
uID
userInfo
user_id_hash

Stripe

Vi benytter Stripe som vår betalingsleverandør. Stripe benytter disse informasjonskapslene for å huske hvem du er og behandle betalinger uten å lagre kortinformasjon på våre servere.

__stripe_mid
__stripe_sid
__stripe_orig_props
user
__zlcmid

Informasjonskapsler til bruk i markedsføring

Disse informasjonskapslene brukes i vår markedsføring. Vi kan bruke dem til å bygge opp en profil over interessene dine, slik at du blir vist relevante annonser på andre nettsteder. Informasjonskapslene virker slik at de identifiserer nettleseren og enheten din. Hvis du velger å blokkere slike informasjonskapsler, vil du ikke få se målrettede annonser på forskjellige nettsteder.

Informasjonskapsler som benyttes for målinger og tilpasninger
Kategorier Informasjonskapsler

Google

Google Analytics samler informasjon som lar oss forstå hvordan interaksjoner som finner sted på nettsiden vår og lar oss forbedre din opplevelse basert på dette.

_ga
_gat
_gid

Google Tag Manager

Brukes av Google AdSense for eksperimentering av effektiviteten på annonser på tvers av nettsteder som benytter deres tjenester.

_gcl_au

Informasjonskapsler som benyttes for målrettet markedsføring
Kategorier Informasjonskapsler

Google/DoubleClick

NID

Facebook

_fbp
fr

TriggerBee

ARRAffinity
__cfduid
TiPMix
x-ms-routing-name

Lagringstid, sletting og anonymisering

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger avhenger av det rettslige grunnlaget for bruken, se «Rammene for vår behandling av personopplysninger» ovenfor. Når grunnlaget er gjennomføring av avtale eller rettslig forpliktelse, slettes opplysningene avtalen eller forpliktelsen er oppfylt. Der lagringen bygger på ditt samtykke, vil sletting skje når du ber oss om det, enten ved å kontakte oss som forklart nedenfor, på våre brukersider («min side» e.l.) eller i lenker i våre e-poster til deg. Der lagringen bygger på vår legitime interesse, vil opplysningene slettes senest etter tre år. Ved bruk i sammenheng med henvendelser eller deltagelse i kampanjer eller konkurranser, slettes opplysningene når henvendelsen er håndtert eller kampanjen eller konkurransen er avsluttet.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene vil lagres på Microsofts, Amazons, Salesforce og Googles servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.

Kontakt

Kontakt oss på kontakt@triv.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Forsikringsvilkår

Gjeldende fra: 2 september 2019


Renholder har ikke lov til å utføre oppdrag i en annen kommune enn renholderen selv bor i. Vi følger opp dette og rutiner er opprettet for skriftlig dokumentasjon for at regelverket skal etterfølges.

+